Welkom op de website van de vakgroep chirurgie en orthopedie !


  Contact : 088-005 8888

Vaatchirurgie

In het vasculair centrum hebben de vaatchirurgen een nauw samenwerkingsverband met de interventieradiologen en vasculair geneeskundigen. Er zijn vele technische ontwikkelingen doorgevoerd en gaande binnen de vaatchirurgie. Dit vraagt vergaande specialisatie en expertise. Sinds 2012/2013 is de regionale samenwerking tussen de vaat- en longchirurgen uit Rijnstate Arnhem, Slingeland Doetinchem en Gelderse Vallei Ede verder geïntensiveerd. Er vindt regionaal multidisciplinair overleg plaats waarbij kwaliteit en protocollering voorop staan. Steeds meer behandelingen van vaataandoeningen vinden endovasculair en daarmee minimaal invasief plaats. Zowel de behandeling van dilaterend vaatlijden als stenoserend vaatlijden vinden zo veel mogelijk endovasculair plaats. Op de operatiekamer is in 2013 een geïntegreerde angiosuite met speciaal ingebouwde röntgenapparatuur in gebruik genomen. Hierdoor is endovasculaire behandeling op de operatiekamer op nog hoogwaardiger niveau mogelijk. De vaatchirurgie van Rijnstate heeft onder andere het landelijke keurmerk van de Vereniging van Vaatpatiënten ontvangen. In Rijnstate vinden per jaar meer dan 150 aorta operaties plaats.

In de behandeling van varices vinden vele ontwikkelingen plaats. Zo worden de nieuwste endovasculaire technieken ingezet, waaronder het gebruik van laser en de VNUS closure.

Er is een multidisciplinair voetenspreekuur voor patiënten met diabetes en met voetproblemen. Bij het spreekuur is een vaatchirurg, revalidatiearts, verpleegkundig specialist, podotherapeut en een orthopedisch schoenmaker betrokken. De patiënt wordt door de vaatchirurg zelf ingepland voor het gezamenlijke voetenspreekuur.

Meer informatie

Specialisten vaatchirurgie

L. Smeets

L. Smeets

S.M.M. van Sterkenburg

S. v. Sterkenburg

M.M.P.J. Reijnen

J.H.P. Lardenoije

P. van Schaik