Welkom op de website van de vakgroep chirurgie en orthopedie !


  Contact : 088-005 8888

Oncologische chirurgie

In het oncologisch centrum werken de oncologische chirurgen samen met meerdere specialismen. Hiermee wordt toegankelijke zorg geboden, en wordt er gestreefd naar een voor de patiënt efficiënte planning van gesprekken, behandelingen en controles en duidelijke informatie over de aandoening en het behandeltraject. Rijnstate heeft een vast aanspreekpunt voor de oncologische patiënten (de zorgketencoördinatoren). Er is een intensieve regionale samenwerking tussen de gastro-intestinaal en oncologische chirurgen in Rijnstate Arnhem, Slingeland Ziekenhuis Doetinchem en Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede. Voor hoogcomplexe/-laagvolume chirurgie worden patiënten over en weer verwezen zodat iedere patiënt de beste zorg krijgt . Er vindt regionaal multidisciplinair overleg plaats waarbij kwaliteit en protocollering voorop staan. Het oncologisch centrum van Rijnstate participeert veelvuldig in nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek. Op die manier kunnen nieuwe ontwikkelingen en behandelingen snel worden overgenomen en toegepast.

Meer informatie

Mammacare

Belangrijk onderdeel van het oncologisch centrum is de mammacarepoli in Rijnstate Arnhem en Rijnstate Ziekenhuis Zevenaar. De mammacarepoli is één van de grootsten van Nederland. De artsen hebben dagelijks een multidisciplinair overleg en wekelijks een multidisciplinaire polikliniek. Tevens is er wekelijks een regionaal multidisciplinair overleg. De artsen worden ondersteund door gespecialiseerde mammacareverpleegkundigen. Zij zijn deskundig in het geven van informatie, advies en begeleiding voor, tijdens en na de onderzoeken en behandeling(en) in het ziekenhuis. Er is ook een nauwe samenwerking met plastisch chirurgen. Zo wordt een groot aantal borstreconstructies uitgevoerd bij vrouwen met een mammacarcinoom. Vrouwen met klachten passend bij een mastopathie kunnen terecht bij de speciale mastopathie polikliniek.

Specialisten mammachirurgie en -oncologie

C.F.J.M. Blanken

C.F.J.M. Blanken

R.R.J.P. van Eekeren

R.R.J.P. van Eekeren

M. de Roos

J. Rütter

Hoofd- en halschirurgie en -oncologie

Aandoeningen van de schildklier, bijschildklieren en speekselklieren, worden in volle omvang door een beperkt aantal chirurgen uitgevoerd. Hierdoor is de expertise zoveel mogelijk geconcentreerd. De chirurgen participeren in de multidisciplinaire hoofdhals oncologieketen van het oncologisch centrum.

Specialisten hoofd- en halschirurgie en -oncologie

C.F.J.M. Blanken

C.F.J.M. Blanken

R.R.J.P. van Eekeren

R.R.J.P. van Eekeren

M. de Roos

Oncologische chirurgie van huid en weke delen

Hieronder vallen onder andere melanomen, sarcomen en andere maligniteiten van de huid.

Specialisten oncologische chirurgie van huid en weke delen

C.F.J.M. Blanken

C.F.J.M. Blanken

R.R.J.P. van Eekeren

R.R.J.P. van Eekeren

J. Rütter

M. de Roos

Gastro-intestinale oncologie (GIO)

Binnen het oncologisch centrum wordt de zorg voor patiënten met een maligniteitvan de tractus digestivus gecoördineerd en uitgevoerd binnen de GIO keten. Na aanmelding volgt de standaard diagnostiek binnen één week. De multidisciplinaireaanpak van de zorg zorgt voor een vlotte doorstroming en optimaal behandelresultaat. Gespecialiseerde (GIO-)verpleegkundigen geven ondersteuning en spelen een belangrijke rol in de coördinatie van zorg bij de behandeling van de patiënt.

Specialisten gastro-intestinale oncologie

EJ SpillenaarBilgen

R. Gadiot

J. Rütter

E.J. Hazebroek

Th.J. Aufenacker

B.P.L. Witteman