Welkom op de website van de vakgroep chirurgie en orthopedie !


  Contact : 088-005 8888

Heupchirurgie

De vakgroep orthopedie heeft ruime ervaring en expertise met gewrichtsvervangende chirurgie. Vooral bij heup- en kniegewrichten. De vakgroep heeft ook ervaring en expertise op het gebied van arthroscopieën van het heupgewricht. Klachten als impingement en labrumletsels van de heup kunnen hier goed mee behandeld worden.

Patiënten die komen voor een totale heup- of totale knieprothese worden opgenomen in het Joint Motion programma. In Joint Motion streven we naar een zo kort mogelijk en duidelijk voortraject voor de operatie. Voorbereidende afspraken worden geclusterd en een week na het eerste gesprek met de orthopedisch chirurg wordt in overleg met de patiënt een operatiedatum vastgelegd. In principe vindt de operatie na zo’n 6 weken plaats, maar hier kan op verzoek van patiënt uiteraard van worden afgeweken. Tevens hebben we afspraken gemaakt met verpleeghuizen om ook in een vroeg stadium een eventuele revalidatieplek vast te leggen. Voor deze aanpak hebben we onder andere het predikaat ‘Topzorg’ ontvangen van zorgverzekeraar Menzis. Dit is een keurmerk voor de beste en snelste zorg in de regio.

Meer informatie

Specialisten heupchirurgie

D. Kok

J.L.C. van Susante

A.W.J. Vreeling

M.L. Wagener

M.P. Somford