Welkom op de website van de vakgroep chirurgie en orthopedie !


  Contact : 088-005 8888

Handchirurgie

Patiënten met allerlei handklachten kunnen gezien worden op de handenpoli op woensdagochtend in Rijnstate locatie Arnhem Noord. Beoordeling en behandeling vindt plaats door een (orthopedisch) chirurg met specialisatie in handletsels en – aandoeningen. Het is mogelijk om dezelfde dag röntgen en echografisch onderzoek te verrichten zodat de patiënt direct een behandelplan heeft. Er kan daarnaast direct worden doorverwezen naar handtherapie en revalidatie. Dit laatste is cruciaal om handletsels en -aandoeningen goed te kunnen behandelen. Er is een nauwe samenwerking met de plastische chirurgie, traumatologie en revalidatiearts. Op de eerste maandag van de maand is er een multidisciplinair overleg waar patiënten samen worden gezien. Voor dat multidisciplinaire overleg is alleen verwijzing mogelijk via de specialist.

Meer informatie

Specialisten handchirurgie

P.C. Konings

K.A. Kolkman