Welkom op de website van de vakgroep chirurgie en orthopedie !


  Contact : 088-005 8888

Th.J. Aufenacker

Persoonlijke noot

“Het belangrijkste in de behandeling van patiënten vind ik dat de zorg van goede kwaliteit is. Naar mijn idee zou de instelling van de zorgverlener hierbij moeten zijn, dat je dezelfde zorg levert aan een patiënt zoals je die aan een familielid zou geven of zelf zou willen ontvangen. Ik doe daar zelf mijn uiterste best voor en gelukkig werk ik in een team waarbij men dezelfde doelstellingen nastreeft.”

Opleidingen en werkervaring

Dhr. Th.J. Aufenacker is sinds 2008 werkzaam bij Rijnstate. Daarvoor was hij van 2006 tot 2008 als chirurg werkzaam in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) te Nijmegen om zich verder te bekwamen in de laparoscopische en gastrointestinale chirurgie. In 1998 behaalde hij zijn artsexamen cum laude aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij volgde de opleiding tot chirurg in het Academisch Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) te Amsterdam. Hij is vanaf 1 januari 2006 als chirurg ingeschreven bij de Medische Specialisten Registratie Commissie (MSRC).

In 2006 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) op het proefschrift “The Lichtenstein Inguinal Hernia Repair. Applicability, Antibiotic prophylaxis and complications”.

Speciale aandachtsgebieden

  • Gastro-intestinale chirurgie/oncologie
  • Buikwandchirurgie
  • Bariatrische chirurgie

Nevenactiviteiten

  • Actief lid werkgroep World Guidelines on Inguinal Hernia Repair
  • Secretaris Dutch Hernia Society (DHS)
  • Penningmeester Vereniging werkgroep buikwandchirurgie

Lidmaatschappen