Welkom op de website van de vakgroep chirurgie en orthopedie !


  Contact : 088-005 8888

K.A. Kolkman

Persoonlijke noot

“Tijdens mijn studie geneeskunde werd het me al snel duidelijk dat ik chirurg wilde worden. De combinatie van het technische aspect, handvaardigheid en de zorg voor mensen sprak me erg aan. Welke richting binnen de chirurgie het moest worden, werd pas later duidelijk. Ik werd gegrepen door de dynamiek, de urgentie en de technische aspecten van de traumachirurgie.

Ik prijs me gelukkig dat ik in Rijnstate mijn plek heb gevonden. In Rijnstate hebben de chirurgen en de orthopedisch chirurgen een gezamenlijke maatschap. Dit betekent dat we echt gezamenlijk de traumachirurgie kunnen uitoefenen en van elkaar kunnen leren. De samenwerking met Defensie was een uitgelezen kans om de traumachirurgie in meer extreme situaties uit te voeren en de meest extreme letsels te behandelen.

Later ben ik me ook gaan toeleggen op de handchirurgie. We oefenen dit gezamenlijk uit met orthopeden, revalidatie artsen en plastisch chirurgen, binnen het Hand- en polscentrum Rijnstate.”

Opleidingen en werkervaring

Dhr. K.A. Kolkman studeerde geneeskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Na zijn opleiding tot basisarts heeft hij gewerkt in ziekenhuizen in Vlissingen en in Telford, Engeland. Hij doorliep zijn opleiding tot chirurg in Nijmegen in het Radboudumc en het CWZ.

In 1998 behaalde hij zijn registratie als chirurg en is hij eerst een jaar gaan werken in een groot traumacentrum bij het Liverpool Hospital in Sydney, Australië. Daarna heeft hij zich verder bekwaamd als traumachirurg in het LUMC in Leiden.

Sedert 2001 werkt hij bij Rijnstate. Als traumachirurg behandelt hij met name de diverse letsels die mensen t.g.v. een ongeval kunnen oplopen. Verder heeft hij zich toenemend bekwaamd in de handchirurgie, de chirurgie bij kinderen en de chirurgische behandeling van buikwandbreuken. Hij organiseert diverse cursussen in de traumachirurgie en is actief voor enkele tijdschriften over traumachirurgie.

Rijnstate heeft een contract met Defensie, waardoor personeel van Rijnstate geregeld wordt uitgezonden voor vredesmissies. Kolkman heeft als traumachirurg voor Defensie gewerkt in Bosnië, Midden-Amerika en Afghanistan. In 2013 ging hij voor de eerste keer mee als traumachirurg bij de Dakar Rally in Zuid-Amerika.

Speciale aandachtsgebieden

 • Traumachirurgie
 • Handchirurgie
 • Chirurgie bij kinderen
 • Chirurgische behandeling van buikwandbreuken

Nevenactiviteiten

 • Penningmeester bestuur Vereniging Medische Staf Rijnstate
 • Lid commissie accreditatie bij- en nascholing NVvH
 • Lid educatiecommissie OTC
 • Docent bij ATLS, DSTC, BATLS en OTC cursussen
 • Lid ICT klankbord- en kerngroep Rijnstate
 • Lid commissie Acuut Centrum Rijnstate
 • Lid werkgroep geriatrische traumatologie Rijnstate

Lidmaatschappen