Welkom op de website van de vakgroep chirurgie en orthopedie !


  Contact : 088-005 8888

B.P.L. Witteman

Persoonlijke noot

“Wat mij motiveert in mijn vak, is de combinatie van nadenken en handelen, waarmee ik als chirurg een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de gezondheid van mijn patiënten. Mede doordat de laparoscopische benadering (kijkoperatie) een grote vlucht heeft genomen in de gastro-intestinale chirurgie, heb ik nadrukkelijk voor dit deelgebied gekozen. Ik zie het als een uitdaging de meest optimale behandeling zo minimaal invasief mogelijk aan te bieden, zodat een voorspoedig herstel na een operatie verwacht kan worden.

Naast de technische aspecten van het vak vind ik sociale aspecten belangrijk en hecht ik grote waarde aan goede communicatie met mijn patiënten en hun familie. Rijnstate biedt mij een zeer prettige werkomgeving waarin de patiënt centraal staat en op de allerbeste multidisciplinaire zorg kan rekenen.”

Opleidingen en werkervaring

Dhr. B. Witteman werkt sinds 2012 als chirurg bij Rijnstate. In 2001 behaalde hij zijn artsexamen aan de Universiteit Maastricht, waar hij ook zijn opleiding tot chirurg voltooide. Daarna werkte hij aan The University of Pittsburgh Medical Center (UPMC) in de Verenigde Staten en in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) te Nijmegen (CHIVO), om zich verder te bekwamen in de laparoscopische, gastrointestinale en oncologische chirurgie.

Zijn wetenschappelijke interesse richt zich op de minimaal invasieve en innovatieve chirurgie en hij is gepromoveerd op het proefschrift “Minimally Invasive Techniques in Foregut Surgery: Natural Orifice Surgery for Gastroesophageal Reflux Disease, Esophageal high-grade dysplasia and superficial adenocarcinoma”.

Speciale aandachtsgebieden

  • Gastro-intestinale chirurgie
  • Bariatrische chirurgie
  • Oncologische chirurgie

Lidmaatschappen