Welkom op de website van de vakgroep chirurgie en orthopedie !


  Contact : 088-005 8888

De vakgroep chirurgen & orthopeden Rijnstate

De samenwerking tussen chirurgen en orthopeden in één vakgroep is uniek in Nederland. Het voordeel van deze samenwerking is vooral merkbaar in de traumazorg. Er is één en hetzelfde behandelprotocol binnen de verschillende locaties van Rijnstate voor de opvang en behandeling van de traumapatiënt en de patiënt met aandoeningen aan het steun en bewegingsapparaat met als gevolg een beter behandelresultaat en eenduidigheid voor de patiënt.

onze missie

Veel kennis en ervaring

Het voordeel van een grote vakgroep is dat er veel kennis en ervaring in huis is en dat er sprake is van een hoog ambitieniveau. De orthopeden en chirurgen hebben zich o.a. gespecialiseerd in: vaatchirurgie, oncologische chirurgie, longchirurgie, gastro-intestinale chirurgie, traumatologie, knie- en heupchirurgie, wervelkolomchirurgie, sportorthopedie, kinderorthopedie en bariatrische chirurgie.

Patiëntgerichte zorg

Persoonlijke en patiëntvriendelijke zorg staat bij de vakgroep hoog in het vaandel. De artsen werken daarvoor samen met vele andere specialismen en professionals. Daarnaast worden zij ondersteund door spreekuurassistentes, Physician Assistents en (gespecialiseerd) verpleegkundigen voor optimale voorlichting, ondersteuning en nazorg. Chirurgie en orthopedie hebben beide een opleidingsbevoegdheid, waardoor er ook vele artsen in opleiding werken in Rijnstate.

Planbare (electieve) zorg

In Zevenaar hebben de chirurgen en orthopeden een speciale kliniek opgezet voor planbare (electieve) zorg. Alle behandelingen worden in zorgpaden georganiseerd. Groot voordeel is dat patiënten snel toegang krijgen tot deze zorg, waar mogelijk in één dag behandeld kunnen worden en kort in het ziekenhuis verblijven. Patiënten verblijven op een moderne verpleegafdeling die van alle gemakken is voorzien.

Onderzoek en opleiding

Medisch-wetenschappelijk onderzoek is van groot belang om de vooruitzichten van patiënten te verbeteren. Daarnaast is het voor de afdeling van groot belang om wetenschappelijk onderzoek te verrichten, om mee te gaan in de nieuwste ontwikkelingen. Specialisten in opleiding worden door de vakgroep begeleid in het doen van wetenschappelijk onderzoek en regelmatig vinden er promoties plaats in samenwerking met de academische centra.

Wat onze specialisten zeggen over onze zorg

  • “Als het beter is voor de patiënt opereren we met behulp van de robot”

  • “Naast een optimaal resultaat van de behandeling staat een goede communicatie met de patiënt en zijn omgeving voorop.”

  • "Met de kliniek in Zevenaar verwachten wij onze hoge kwaliteit van zorg meer toegankelijk te kunnen maken en nog patiëntvriendelijker in te kunnen richten.”

  • “Door te luisteren naar de wensen van de patiënt, leveren wij zorg op maat.”

  • “Door onze korte wachttijden en uitvoerige diagnostische en therapeutische mogelijkheden bieden wij patiënten snel zekerheid.”